תוצאה
קטגוריה
33 / 14
43%
מגדר
33 / 14
43%
כללי
45 / 16
36%
Run 21/45
Bike 16/45
T2
Run 19/45