תוצאה
קטגוריה
33 / 12
37%
מגדר
33 / 12
37%
כללי
45 / 14
32%
Run 19/45
Bike 9/45
T2
Run 16/45