תוצאה
קטגוריה
33 / 4
13%
מגדר
33 / 4
13%
כללי
45 / 4
9%
Run 7/45
Bike 6/45
T2
Run 4/45