תוצאה
קטגוריה
33 / 3
10%
מגדר
33 / 3
10%
כללי
45 / 3
7%
Run 20/45
Bike 1/45
T2
Run 2/45