תוצאה
קטגוריה
33 / 1
4%
מגדר
33 / 1
4%
כללי
45 / 1
3%
Run 1/45
Bike 2/45
T2
Run 1/45