תוצאה
קטגוריה
7 / 1
15%
מגדר
25 / 4
16%
כללי
25 / 4
16%
Run 6/25
Bike 4/25
T2
Run 6/25