תוצאה
קטגוריה
8 / 1
13%
מגדר
25 / 3
12%
כללי
25 / 3
12%
Run 3/25
Bike 3/25
T2
Run 3/25