תוצאה
קטגוריה
24 / 3
13%
מגדר
65 / 3
5%
כללי
65 / 3
5%
Run 2/65
Bike 3/65
T2
Run 8/65