תוצאה
קטגוריה
9 / 9
100%
מגדר
100 / 91
91%
כללי
100 / 91
91%
Run 47/100
Bike 96/100
T2
Run 92/100