תוצאה
קטגוריה
9 / 8
89%
מגדר
100 / 88
88%
כללי
100 / 88
88%
Run 80/100
Bike 90/100
T2
Run 87/100