תוצאה
קטגוריה
40 / 11
28%
מגדר
100 / 36
36%
כללי
100 / 36
36%
Run 33/100
Bike 41/100
T2
Run 34/100