תוצאה
קטגוריה
9 / 7
78%
מגדר
100 / 33
33%
כללי
100 / 33
33%
Run 21/100
Bike 47/100
T2
Run 31/100