תוצאה
קטגוריה
10 / 3
30%
מגדר
100 / 27
27%
כללי
100 / 27
27%
Run 32/100
Bike 32/100
T2
Run 27/100