תוצאה
קטגוריה
40 / 7
18%
מגדר
100 / 25
25%
כללי
100 / 25
25%
Run 36/100
Bike 17/100
T2
Run 26/100