תוצאה
קטגוריה
10 / 2
20%
מגדר
100 / 24
24%
כללי
100 / 24
24%
Run 19/100
Bike 34/100
T2
Run 12/100