תוצאה
קטגוריה
40 / 3
8%
מגדר
100 / 17
17%
כללי
100 / 17
17%
Run 15/100
Bike 19/100
T2
Run 19/100