תוצאה
קטגוריה
15 / 3
20%
מגדר
100 / 16
16%
כללי
100 / 16
16%
Run 16/100
Bike 18/100
T2
Run 18/100