תוצאה
קטגוריה
40 / 2
5%
מגדר
100 / 15
15%
כללי
100 / 15
15%
Run 26/100
Bike 7/100
T2
Run 20/100