תוצאה
קטגוריה
26 / 3
12%
מגדר
100 / 13
13%
כללי
100 / 13
13%
Run 20/100
Bike 10/100
T2
Run 9/100