תוצאה
קטגוריה
15 / 2
14%
מגדר
100 / 12
12%
כללי
100 / 12
12%
Run 9/100
Bike 22/100
T2
Run 6/100