תוצאה
קטגוריה
9 / 6
67%
מגדר
100 / 11
11%
כללי
100 / 11
11%
Run 10/100
Bike 20/100
T2
Run 8/100