תוצאה
קטגוריה
9 / 5
56%
מגדר
100 / 10
10%
כללי
100 / 10
10%
Run 11/100
Bike 13/100
T2
Run 17/100