תוצאה
קטגוריה
10 / 1
10%
מגדר
100 / 9
9%
כללי
100 / 9
9%
Run 8/100
Bike 15/100
T2
Run 13/100