תוצאה
קטגוריה
40 / 1
3%
מגדר
100 / 8
8%
כללי
100 / 8
8%
Run 12/100
Bike 11/100
T2
Run 11/100