תוצאה
קטגוריה
26 / 2
8%
מגדר
100 / 7
8%
כללי
100 / 7
8%
Run 7/100
Bike 9/100
T2
Run 10/100