תוצאה
קטגוריה
26 / 1
4%
מגדר
100 / 6
6%
כללי
100 / 6
6%
Run 6/100
Bike 4/100
T2
Run 7/100