תוצאה
קטגוריה
15 / 1
7%
מגדר
100 / 5
5%
כללי
100 / 5
5%
Run 5/100
Bike 6/100
T2
Run 5/100