תוצאה
קטגוריה
9 / 4
45%
מגדר
100 / 4
4%
כללי
100 / 4
4%
Run 3/100
Bike 8/100
T2
Run 2/100