תוצאה
קטגוריה
9 / 3
34%
מגדר
100 / 3
3%
כללי
100 / 3
3%
Run 4/100
Bike 3/100
T2
Run 4/100