תוצאה
קטגוריה
13 / 7
54%
מגדר
13 / 7
54%
כללי
13 / 7
54%
Run 11/13
0/13
Bike 7/13