תוצאה
קטגוריה
13 / 6
47%
מגדר
13 / 6
47%
כללי
13 / 6
47%
Run 10/13
0/13
Bike 5/13