תוצאה
קטגוריה
13 / 5
39%
מגדר
13 / 5
39%
כללי
13 / 5
39%
Run 9/13
0/13
Bike 6/13