תוצאה
קטגוריה
13 / 4
31%
מגדר
13 / 4
31%
כללי
13 / 4
31%
Run 3/13
0/13
Bike 4/13