תוצאה
קטגוריה
13 / 8
62%
מגדר
13 / 8
62%
כללי
13 / 8
62%
Run 12/13
0/13
Bike 8/13