תוצאה
קטגוריה
13 / 9
70%
מגדר
13 / 9
70%
כללי
13 / 9
70%
Run 6/13
0/13
Bike 10/13