תוצאה
קטגוריה
13 / 11
85%
מגדר
13 / 11
85%
כללי
13 / 11
85%
Run 7/13
0/13
Bike 11/13