תוצאה
קטגוריה
13 / 10
77%
מגדר
13 / 10
77%
כללי
13 / 10
77%
Run 8/13
0/13
Bike 9/13