תוצאה
קטגוריה
13 / 13
100%
מגדר
13 / 13
100%
כללי
13 / 13
100%
פסול
הערות
Run 13/13
0/13
Bike 0/13