תוצאה
קטגוריה
13 / 12
93%
מגדר
13 / 12
93%
כללי
13 / 12
93%
Run 5/13
1/13
Bike 12/13