תוצאה
קטגוריה
3 / 3
100%
מגדר
7 / 7
100%
כללי
7 / 7
100%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:43
Run 2000m 2.00 Km 00:10:56
Total Run 2.00 Km 00:10:56
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:33:07
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:38:02
Run 2000m 2.00 Km 00:45:34
Total Run 2.00 Km 00:45:34
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
1 דפנה טל 00:34:02
2 טלי טלבי 00:37:21
3 טל קלנר 00:45:34