תוצאה
קטגוריה
12 / 10
84%
מגדר
25 / 18
72%
כללי
25 / 18
72%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:27
Run 2000m 2.00 Km 00:09:59
Total Run 2.00 Km 00:09:59
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:29:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:34:26
Run 2000m 2.00 Km 00:41:32
Total Run 2.00 Km 00:41:32
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
6 רן צחור 00:35:14
7 יצחק ברונרוט 00:38:25
8 נחמיה קב 00:38:29
9 יוסי אלמקיאס 00:40:35
10 תומר שפירא 00:41:32
11 רמי מיכאלה 00:42:52
12 אסף טויב 00:49:25