תוצאה
קטגוריה
4 / 3
75%
מגדר
25 / 17
68%
כללי
25 / 17
68%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:48
Run 2000m 2.00 Km 00:08:48
Total Run 2.00 Km 00:08:48
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:29:37
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:34:30
Run 2000m 2.00 Km 00:41:07
Total Run 2.00 Km 00:41:07
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
4 רון לוינסון 00:37:46
1 ויטלי לייקין 00:27:40
2 אמיל שחקלדיאן 00:28:39
3 יונתן עמית-כהן 00:41:07