תוצאה
קטגוריה
12 / 7
59%
מגדר
25 / 14
57%
כללי
25 / 14
57%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:17
Run 2000m 2.00 Km 00:09:33
Total Run 2.00 Km 00:09:33
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:27:23
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:31:60
Run 2000m 2.00 Km 00:38:25
Total Run 2.00 Km 00:38:25
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
3 סרגיו גרינפלד 00:32:09
4 טל פייסט 00:33:01
5 מאיר טלבי 00:33:13
6 רן צחור 00:35:14
7 יצחק ברונרוט 00:38:25
8 נחמיה קב 00:38:29
9 יוסי אלמקיאס 00:40:35
10 תומר שפירא 00:41:32
11 רמי מיכאלה 00:42:52