תוצאה
קטגוריה
12 / 6
50%
מגדר
25 / 12
48%
כללי
25 / 12
48%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:38
Run 2000m 2.00 Km 00:07:35
Total Run 2.00 Km 00:07:35
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:25:54
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:29:42
Run 2000m 2.00 Km 00:35:14
Total Run 2.00 Km 00:35:14
מעבר
T1
T2
דירוג