פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:41
Run 2000m 2.00 Km 00:07:48
Total Run 2.00 Km 00:07:48
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:23:06
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:26:45
Run 2000m 2.00 Km 00:32:09
Total Run 2.00 Km 00:32:09
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
1 צחי הבר 00:29:17
2 עידו קאופשטיין 00:30:53
3 סרגיו גרינפלד 00:32:09
4 טל פייסט 00:33:01
5 מאיר טלבי 00:33:13
6 רן צחור 00:35:14
7 יצחק ברונרוט 00:38:25