פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:02:25
Run 2000m 2.00 Km 00:06:56
Total Run 2.00 Km 00:06:56
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:19:27
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:22:45
Run 2000m 2.00 Km 00:27:40
Total Run 2.00 Km 00:27:40
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
4 רון לוינסון 00:37:46
1 ויטלי לייקין 00:27:40
2 אמיל שחקלדיאן 00:28:39
3 יונתן עמית-כהן 00:41:07