תוצאה
קטגוריה
11 / 9
82%
מגדר
11 / 9
82%
כללי
11 / 9
82%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:02
Run 2000m 2.00 Km 00:08:51
Total Run 2.00 Km 00:08:51
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:23:55
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:27:49
Run 2000m 2.00 Km 00:33:56
Total Run 2.00 Km 00:33:56
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
5 כליל לנגר 00:30:47
6 יהלי רוכל 00:31:17
7 שחר לרר 00:31:44
8 אופיר חשין 00:33:36
9 שי מאור 00:33:56
10 גל חדש 00:34:57
11 לי שמש 00:35:12