תוצאה
קטגוריה
41 / 41
100%
מגדר
41 / 41
100%
כללי
41 / 41
100%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:13
Run 2000m 2.00 Km 00:09:19
Total Run 2.00 Km 00:09:19
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:30:20
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:34:53
Run 2000m 2.00 Km 00:41:07
Total Run 2.00 Km 00:41:07
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
37 גיא98 לביא 00:36:05
38 אלון ויזנברג 00:38:21
39 עמית פלח 00:40:11
40 יניר רביע 00:41:07
41 אשד רגוניס 00:41:07