תוצאה
קטגוריה
41 / 39
96%
מגדר
41 / 39
96%
כללי
41 / 39
96%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:32
Run 2000m 2.00 Km 00:10:21
Total Run 2.00 Km 00:10:21
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:27:46
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:32:35
Run 2000m 2.00 Km 00:40:11
Total Run 2.00 Km 00:40:11
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
35 עידן פרטוש 00:35:20
36 רני אסייג 00:35:49
37 גיא98 לביא 00:36:05
38 אלון ויזנברג 00:38:21
39 עמית פלח 00:40:11
40 יניר רביע 00:41:07
41 אשד רגוניס 00:41:07