תוצאה
קטגוריה
41 / 38
93%
מגדר
41 / 38
93%
כללי
41 / 38
93%
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:03:13
Run 2000m 2.00 Km 00:09:24
Total Run 2.00 Km 00:09:24
פרטי שחיה
מקטע מרחק זמן
Total Swim 800 m 00:27:13
פרטי ריצה
מקטע מרחק זמן
Run 1000m 0.85 Km 00:31:37
Run 2000m 2.00 Km 00:38:21
Total Run 2.00 Km 00:38:21
מעבר
T1
T2
דירוג
מיקום שם זמן
34 עמית איווניר 00:35:05
35 עידן פרטוש 00:35:20
36 רני אסייג 00:35:49
37 גיא98 לביא 00:36:05
38 אלון ויזנברג 00:38:21
39 עמית פלח 00:40:11
40 יניר רביע 00:41:07
41 אשד רגוניס 00:41:07